07.06.2022

Hilde S. Fossing

Hvorfor er grunnvann fra brønn det beste alternativet?
Hvilke andre alternativer er det?
Må dette søkes om?
Hvor dypt bør brønnen gå?
Pumpesystemer inn til hytta?
Rensefilter?
Hva gjøres med avfallsvannet?