Innlagt vann på hytta

Ønsker du innlagt vann på hytta, men har ikke mulighet til å koble deg på det kommunale vann- og avløpsnettet? Da kan grunnvann fra brønn være løsningen.

Hvorfor er grunnvann fra brønn det beste alternativet?
Hvilke andre alternativer er det?
Må dette søkes om?
Hvor dypt bør brønnen gå?
Pumpesystemer inn til hytta?
Rensefilter?
Hva gjøres med avfallsvannet?
07.06.2022
Hilde S. Fossing