• Tjenester

Lese mer om DIGITs utendørs-tjenester her:

DIGIT_Tjenester_Grunnarbeid og graving.png

Grunnarbeid og graving

Grunnarbeid kan innebære gravearbeid, sprenging, fjerning av masse, tilføring av masse, transport og ulike typer anleggsarbeid og planering. 

DIGIT_Tjenester_Drenering.png

Drenering

God drenering rundt hus, garasje og andre bygninger er viktig for å forhindrer fukt- og kondensskader inkludert mugg og råte.

Les mer

DIGIT_Tjenester_Vann og avlop.png

Vann og avløp

Prosjektering og gjennomføring av tilkobling til kommunalt anlegg, reparasjon av lekkasje på vann- og avløpsledninger og andre VA-tjenester.

DIGIT_Tjenester_Anleggsgartner og utemiljo.png

Anleggsgartner og utemiljø

Renovering og nyskapning av uterom for bedrifter og private. Hage, beplanting, støttemurer, beleggstein, asfalt, kantstein, hagegjerde, park, lekeplass og mer.

DIGIT_Tjenester_Bronnboring.png

Brønnboring

Boring av energibrønner og grunnvannsbrønner. Installasjon av varmepumpe, pumpeanlegg og trykktank m.m. For hus, sameier/borettslag, bedrift/næring, hytte, gårdsbruk etc.

DIGIT_Tjenester_Vei og vedlikehold.png

Vei, vedlikehold og brøyting

Veibygging, veisikring, støyskjerm, snøbrøyting, rydding eller annen drift og vedlikehold på tomt, vei, parkering og mer. For privat, bedrift/næring og offentlig/kommuner.

Les mer