ANLEGGSGARTNER 1 AS
ANLEGGSGARTNER 1 AS

Anleggsgartner 1 er en totaltilbyder innen utomhus-arbeider

Vi har bred kompetanse innen anleggsgartnerfaget. Vi har i tillegg til anleggsgartnerdrift, også kompetanse til å gjennomføre grave- og drensjobber, samt vintervedlikehold. Vi tar på oss arbeid både i privat- og offentlig sektor, og har tette samarbeid med flere entreprenører i Trøndelag.

TJENESTER

Graveentreprenør
Anleggsgartner
Grunnarbeid og graving
Drenering
Hage og parkarbeid
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER