BRØDRENE KARLSEN ANLEGGSDRIFT AS
BRØDRENE KARLSEN ANLEGGSDRIFT AS

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960, og har bred erfaring fra bygg – og anleggsbransjen i Balsfjord og nærliggende kommuner.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER