CHRISTER SUNDSTRØM AS
CHRISTER SUNDSTRØM AS

Kvalitet, trygghet og erfaring

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor graving til vei, van og avløp. Utfører også rørfornying, utbygging av fiberanlegg, microtrenching og transportoppdrag.

TJENESTER

Graveentreprenør
Anleggsgartner
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER