GEIR FLATNES AS
GEIR FLATNES AS

Maskinentreprenør Sveio

Lokal maskinentreprenør.

TJENESTER

Graveentreprenør
Anleggsgartner
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Hage og parkarbeid
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER