HABEX AS
HABEX AS

Løsninger du blir fornøyd med

Habex AS ligger i Nedre Eggedal, midt i gamle Buskerud. Vi tar på oss oppdrag på hele det sentrale østlandet. Vi er i dag 29 ansatte inkludert 3 lærlinger. Vi utfører graving av vann og avløp, tomtegraving, prosjektering og nedsetting av avløpsanlegg, veibygging, muring, oppmåling, brøyting, sprenging og transport/salg av masser. Vi har lang erfaring og solid kompetanse.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Hage og parkarbeid
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER