HST MASKIN AS
HST MASKIN AS

"I veien" siden 2011

Veg og vintervedlikehold - Vi har flere driftskontrakter i Grenland, i tillegg til flere egne roder med borettslag og bedrifter. Våre sjåfører har lang erfaring innen vintervedlikehold og vi tilstreber alltid å levere et best mulig resultat for våre kunder. Vi utfører alle typer grunnarbeider. Om det er ny gårdsplass, nytt VA anlegg, drenering eller opparbeidelse av tomter. Vi er fagarbeidere, har ADK og alle sertifikater i orden. Hos oss kan du også få arbeidene dokumentert i din boligmappe.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER