J. B KRISTIANSEN AS
J. B KRISTIANSEN AS

Fagfolk er fagfolk

J.B Kristiansen AS er et entreprenør firma som ble opprettet av Jonas Buvik Kristiansen i 2015. Først som ett ENK som blei omdanna til AS i 2022 med tilhold i Nes i Akershus. Helt siden oppstarten har bedriften tatt på seg både store og små jobber i egen regi og timekjøring for andre entreprenører. Vi utfører oppdrag hovedsakelig i Oslo, Viken og Innlandet. Bedriften har igjennom tiden bygd seg opp en god faglig kompetanse og tyngde i bedriften både på utførende og planlegging av prosjekter pr i dag er det 4 heltids ansatte. Ved behov har vi faste innleide med god fagkunnskap som vi benytter oss av.

TJENESTER

Graveentreprenør
Anleggsgartner
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Hage og parkarbeid
Veibygging og -sikring
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER