MORKEN MASKIN AS   (MEF)
MORKEN MASKIN AS   (MEF)

ET AKTIVT OG GRUNDIG ENTREPENØRFIRMA

Morken Maskin as er et entreprenørfirma som tar på seg oppdrag innen tomteutbygging, næringsbygg, VA-anlegg og veiprosjekter. Vi har erfaring fra eneboliger til større næringsbygg og utbyggingsområder. Dyktige medarbeidere og en moderne maskinpark sørger for en effektiv og kvalitetssikker utførsels av prosjektene. Vi har sentral godkjenning og er Miljøfyrtårn sertifisert. Ta kontakt for befaring og tilbud på det du ønsker å få utført.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Hage og parkarbeid
Snøbrøyting

SERTIFISERINGER