O & T WIKE A/S
O & T WIKE A/S

Oskar og Tormod Wike AS Solid grunn og betong entreprenør

Oskar og Tormod Wike AS i Tønsberg ble etablert i 1961, og har lange og solide tradisjoner på å levere ekte håndtverk. Etter mange år med sikker drift har bedriften opparbeidet et godt renommé i markedet som en allsidig, fleksibel, konkurransedyktig og kreativ maskin og betong entreprenør Vårt virkeområde er hovedsakelig kommunaltekniske arbeider, veiarbeider, VA-ledninger og bygg. Vi kombinerer gjerne grunn og betong hvor vi utfører alt med egne arbeidere. Vi er ca. 50 ansatte, staben består av hyggelige, motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Maskiner og utstyr er tilpasset de arbeidsoppgaver vi til enhver tid har. Vårt geografiske satsingsområde Sør- og Øst-Norge, fortrinnsvis fra Skien i sør til Bærum i nord. Bedriften er også godkjent som opplæringsbedrift, og vi anser det som et stort og viktig ansvar å rekruttere ny arbeidskraft til vår bransje.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring

SERTIFISERINGER