RINGERIKE SKOGSDRIFT AS
RINGERIKE SKOGSDRIFT AS

Fokus på kvalitet og grønne verdier

Gjennom lang erfaring har Ringerike Skogsdrift AS som mål å være en kvalitetsbevisst og kompetanserik aktør innen skognæringen. Vi har et bredt kontaktnettverk blant tømmerformidlere og andre ressurspersoner innen skogbruk. Like viktig som selve skogsdriften er tilgang til skogen. Vi utfører både små og store oppdrag innen veivedlikehold. I tillegg kan vi tilby tjenester innen VA, som inkluderer grunnarbeid og graving og har samarbeidspartnere med ADK1 godkjenning. Skal du igang med et prosjekt? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Veibygging og -sikring

SERTIFISERINGER