SEIM MASKIN AS
SEIM MASKIN AS

Velkommen til oss

Vi er et maskinentreprenørfirma med solid erfaring og dyktige fagarbeidere. Vårt hovedarbeidsområde er alt innen grave- og masseflyttingsarbeider, vei- og ledningsanlegg, legging av utvendige vann- og avløpsledninger, saneringsoppdrag etc. Vi har hovedkontor i Sandefjord og regner Vestfold og som vårt primærmarked, men påtar oss også oppdrag utover dette. Vi har en moderne og effektiv maskinpark som betjenes av dyktige fagarbeidere med solid erfaring.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring

SERTIFISERINGER