VEIDRIFT AS (FUSJ 11699001-RAMUDDEN)
VEIDRIFT AS (FUSJ 11699001-RAMUDDEN)

Veidrift tilbyr tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei.

Veidrift tilbyr tjenester knyttet til sikker ferdsel og arbeid på og langs vei. Hovedmålet er å ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet langs riksveier, kommunale- og fylkesveier uavhengig av årstid. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen, og vi har kompetanse til å bistå fra planleggingsfasen til utførelsen av små og store oppdrag. Våre gravetjenester knyttet til infrastruktur er, graving av kabelgrøfter, fundamentering for tekniske bygg og andre installasjoner i og langs vei som veilys, rekverk, skilt og portaler. Vi tilbyr også monteringstjenester av midlertidig og permanent skilting, master, trafikkportaler, bomstasjoner, støyskjermer. Vi har også stort utvalg av midlertidig sikring, gangbroer og kjøreplater. Vi rådgir våre kunder om alt innen arbeidsvarsling, sørger for innhenting av nødvendige vedtak og bistår med den fysiske sikringen på og langs vei. Vi bidrar til at alle kommer seg trygt hjem; både trafikanter så vel som de som jobber på veinettet. Veidrift innehar følgende godkjenninger og sertifiseringer: ·       Sentral godkjenning tiltaksklasse 2 Utførelse for Vann og avløp, Veg og grunnarbeider. ·       ISO sertifiseringer 14001:2015, 9001:2015, 45001:2018 ·       Startbank registrert 132308 ·        Godkjent lærling bedrift ·       Medlem i TSF – Trafikksikkerhetsforeningen. ·       Medlem av MEF

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Veibygging og -sikring

SERTIFISERINGER