YRI SAND A/S

YRI SAND A/S

Ein allsidig entreprenør sidan 1962

Vi har god kapasitet, gravemaskiner, lastarar, dumper, traktor, truck, valsetog, boreutstyr og lastebilar – både tippbilar og tippsemiar. Vi har flinke fagfolk som utfører mange kategoriar anleggsarbeid. Tomter og vegbygging med masseutskifting, muring, boring og sprenging. Også erfaring med plastring, dyrking, grøfter for VA og EL/fiber. Vi utfører steinknusing, sortering og tilbyr transport og sal av masser frå massetak i Olden. Vi tek også oppdrag med vårt mobile knuse- og sorteringsverk. Vi har godt samarbeid med andre entreprenørar og tek på oss oppdrag som underentreprenør både med graving og transport.

TJENESTER

Graveentreprenør
Grunnarbeid og graving
Drenering
Vann og Avløp
Veibygging og -sikring