Drenering og dreneringsarbeid

Fukt, vann og mugg i kjeller, saltutslag på mur og råte i treverk kan være tegn på behov for drenering. Hos DIGIT finner du hjelp av kvalifiserte fagfolk! 

Det er variert hvor stor jobben med å drenere blir, men drenering og isolering av grunnmur innebærer en gravejobb rundt huset eller garasjen. Når boligen er bygget i skrånende terreng vil vannet renne inn mot huset og gi trykk mot grunnmuren. Da kan det være nødvendig å legge en drensgrøft ovenfor huset som leder vannet bort.  Dersom både dreneringen og selve fuktsikringen inn mot grunnmuren er dårlig må det graves opp rundt huset og legges ny dreneringsløsning.


Finn fagfolk som kan drenering

Pris for drenering?

Hva koster drenering? Det varierer mye med forholdene.

Nedenfor kan du lese litt om hva som må gjøres og hva DIGIT-fagfolk gjør. Men, hva er prisen? Den tryggeste og sikreste prisen får du fra oss etter befaring. Da får du en pris ut i fra det arbeidet som må bli gjort og ut i fra lokale forhold. 
kalkulator_800.png
spørsmål.png

Fuktig kjeller – hva skal jeg gjøre?

Å løse problemer med fuktig kjeller bør derfor starte med å finne ut hva årsaken til problemet er. Det høres kanskje selvsagt ut! Men, når du først ønsker å komme problemer med fuktig kjeller til livs, gjelder det å løse oppgaven på riktig måte så ikke fuktproblemene vedvarer eller nye oppstår. Ofte trenger man å legge ny drenering, men noen ganger kan det hende man kan løse problemet ved for eksempel å lede bort regn- og smeltevann.

Et godt startpunkt er å invitere medlemmer av DIGIT på befaring. DIGIT-medlemmer kan som regel fortelle hva du må gjøre med kjelleren og om nødvendig hente inn nødvendig tverrfaglig kompetanse.

Utvending drenering av boliger

Utvendig drenering av boliger og andre bygninger handler ofte kort og godt om å grave rundt bygningen for å fjerne gamle masser. Før dette arbeidet starter, må som regel konstruksjoner på overflaten som trapper, plattinger og planter bli fjernet.

Dreneringsarbeid kan derfor bli et større prosjekt enn bare dreneringen, men gir samtidig en fin anledning for fornyelse. 
hus.png
tips.png

Et vanlig dreneringsarbeid

Dreneringsløsningen og dreneringsarbeidet avhenger av situasjonen, men vil ofte handle om å grave ned forbi grunnmurens bunnpunkt og fjerne eventuelle gamle grunnmursplater e.l.

Litt ut fra bunnen legger vi først et underlag av grus og deretter en drensledning med grus og filterduk. Filterduken skal forhindre små partikler i å trenge inn og tette igjen hullene i drensledningen.

Inn mot veggen legger vi grunnmursplast som også blir kalt knotteplast, knasteplast eller vorteplast. Det kan også være aktuelt å etterisolere og legge fiberduk, før vi fyller på "masser". Det er viktig å bruke en type masser som ikke samler fuktighet/vann som kan ekspandere ved frost, fordi dette kan skade grunnmuren inkludert grunnmursplate og isolasjon. I DIGIT finner en riktig løsning som ofte vil være grus/pukk kombinert med "stedlige masser" – dvs. det som var på stedet fra før. 
huskeliste_orange.png

Drenering på 1-2-3

1. Finn årsak og behov
Finn først ut hva behovet er og hva som kan være årsaken til for eksempel fuktproblemer og mugg. Situasjonene kan være forskjellige. Det gjelder å ikke sette i gang arbeid som både er kostbart og ikke løser eventuelle problemer

2. Få innspill fra profesjonelle gjennom befaring
Invitér en fagmann på befaring for å få råd, anbefalinger og pris. Ved behov vil vi også trekke inn andre fagressurser

3. Lag avtale på hvem som skal gjøre hva og når
La en fagperson ta ansvaret for profesjonelt gjennomført drenering av grunnmur / kjellere. Opprett en dialog på hva du kan gjøre selv og hva entreprenøren skal gjøre av annet arbeid som å fjerne trapper, plattinger og vegetasjon for å sikre fremkommelighet.