Grunnarbeid og graving utført av
lokale fagfolk

Grunnarbeid inneholder som regel graving, planering og drenering. Det vil si alt arbeidet som utføres for å legge grunnlaget for prosjektet ditt. Et godt grunnarbeid er derfor essensielt for et vellykket prosjekt videre. Sprenging, støping og bortkjøring av masser er også ofte oppgaver tilknyttet arbeidet. Alt avhenig av hvilke grunnforhold og type prosjekt som skal gjennomføres.

Grunnarbeid og graving i regi av DIGIT blir utført av lokale fagfolk som kjenner forholdene. Søk etter din nærmeste fagperson som kan hjelpe deg med å komme igang med ditt prosjekt

Finn din lokale graveentreprenør

Liste over vanlige grave- og grunnarbeidsoppgaver


Graving og grunnarbeid dekker mange forskjelle oppgaver inkludert rivningsarbeid. Her er eksempler på vanlige jobber fagpersoner i DIGIT kan gjøre:

 • Graving for drenering rundt grunnmur / kjeller eller annet dreneringsarbeid for å føre bort vann
 • Rivning av eksisterende bygningsmasse/konstruksjoner i mur, betong, tre etc.
 • Sprengningsarbeider inkludert boring
 • Utgraving av tomter for bygninger inkludert boliger, næringsbygg, hytter, garasje m.m.
 • Støp av såle og grunnmur
 • Isolering mot bakke/grunn og legging av fuktsperre og/eller radonsperre / radonduk
 • Pukking eller andre metoder for å løsne masser uten sprengning
 • Grøftegraving frem til VVS-tilknytningspunkter for vann og avløp (VA-grøfter)
 • Graving og fundamentering for veier, innkjørsler til garasje, skogsbilveier o.a.
 • Grøfter for fremføring av bredbåndskabler for eksempel fiber
 • Legging av ulike typer kabler inkludert elektriske høyspentkabler
 • Oppgraving av bekkefar
 • Vann og kloakk for hytteområder (også pumpebaserte systemer)
 • Bortkjøring av masser fra grave- og sprengningsarbeid
 • Utplanering og tilrettelegging av tomt etter at bygninger er fullført, for eksempel med tanke på anlegging av hage
 • Graving og grunnarbeid for svømmebasseng
 • Graving/forarbeid tilknyttet brønnboring
 • Gjennomføre større anleggsprosjekter eller bidra som underentreprenør
 • Legging av varmekabler
 • Bygge veier og stier med for eksempel bruk av asfalt, brostein, heller o.a.
 • Transport av masser, matjord, stein og annet til anleggsplassen
 • Støp og bygging av murer i naturstein eller betong
Det er en stor fordel å være kunde hos DIGIT-fagfolk fordi vi kan trekke inn ekstra ressurser hos våre kolleger ved spesielle kompetansebehov eller omfang. 

Pris for grunnarbeid og graving

Prisen for grunnarbeid og graving varierer med oppgaver og forholdene på stedet. Som eksemplene viser, utfører DIGIT mange forskjellige graveoppgaver med mange forskjellige typer utstyr – stort og smått. 

Den aller beste prisen er den vi kan gi etter å ha sett nærmere på situasjonen hos deg. Ta kontakt og så kommer vi på befaring. 
kalkulator.png
dokumentasjon.png

Papirarbeid og forundersøkelser ved graveoppdrag

Noen typer graveoppdrag er søknadspliktig og trenger godkjennelse fra kommunen. Dette kjenner vi til og kan hjelpe deg med å finne en løsning på, kanskje ved å trekke inn samarbeidspartnere. 

Husk at også papirarbeidet kan ta noen uker og kanskje måneder. Derfor er det viktig å komme i gang med dette i god tid før selve graveoppdraget skal gjøres. Merk at det ofte vil tilkomme søknadsgebyr fra kommunen. 


Godkjenninger / sertifikater

Medlemmer av DIGIT har nødvendig godkjenning for tiltaksklassene vi operer innen. 

Grunnarbeid og planering av tomt

Planering av flat tomt er ofte det enkleste. Planering av en skrå tomt kan kreve litt mer jobb og innebære at du må sette opp støttemurer. Med noen unntak skal som regel alle støttemurer byggemeldes og søkes om til kommunen.

Planeringen kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven, eller kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det må også oppfylle alle relevante byggetekniske krav, som hensyn til miljø, grunnforhold og sikkerhet. For støttemurer som bygges mot veier gjelder strengere krav, og disse kan være forskjellige fra kommune til kommune.

hus.png
spørsmål.png

Graving om vinteren?

DIGIT får ofte spørsmål om graving om vinteren. Vintergraving kan ha både fordeler og ulemper. Anleggsmaskiner kan for eksempel lettere kjøre over sårbart terreng som for eksempel plen og jorder uten å gjøre skade. Frosten holder dessuten masser på plass, slik at for eksempel grøfter ikke behøver å bli like brede som i sommerhalvåret. I andre situasjoner kan graving være mer komplisert og kreve oppvarming av grunnen. 

Mange tenker ikke på at det er mulig med graving om vinteren. Derfor kan etterspørselen være lavere på denne tiden av året og dermed lettere å få tilgang på gravekapasitet.