Tips til å få snøen unna

Snø skaper hvert år utfordringer med framkommelighet. Blir den ikke ryddet vekk godt nok, pakker den seg, og blir til glatt is -og når den smelter, blir det lett oversvømmelser. Her er noen gode tips for å få deg gjennom vinteren!

Snøen kommer hver vinter, og å få den bort kan være et problem for flere, både om du bor i en enebolig, eller er tilknyttet et sameie eller borettslag, og har ansvaret for framkommeligheten for mange. Etter at snøen føst har kommet, skal den også bort igjen, uten å skape for store utfordringer med vann i gang-og veibaner, eller oversvømmelser i kjellere og garasjer, Tette nedløp til kummer og hindringer som gjør at smeltevannet renner feil vei skaper problemer for mange.

Fagfolkene hos DIGIT kan hjelpe deg med små og store oppdrag innen brøyting og veivedlikehold, godt å vite om du er lei av å brøyte egen oppkjørsel, eller du har ansvaret for et helt sameie, med stikkveier og gangstier.

5 ting å tenke over når det gjelder snømåking

  1. Vær forberedt før snøen kommer
    Ha utstyret i orden, og klar for oppgaven, pass på at snøskuffe, kost, snøfreser og annet utstyr er i orden, og lett tilgjengelig. Det er kjedelig å måtte vasse igjennom snø for så å finne ut at det du trenger er ødelagt.
  2. Tenk over hvor du legger snøen
    Snøen hoper seg opp etter hvert, så legg snøen et sted det den er minst mulig i veien, og ikke hindrer f.eks. sikt fra biler eller gående, så sikerheten til alle er ivaretatt.
  3. Snøen skal smelte -tenk på retningen smeltevannet tar! Snøsmelting skjer flere ganger i løpet av vinteren, is og snø smelter i løpet av dagen, renner litt, og fryser igjen på natten. Da blir det speilglatte områder der vannet har rent utover, og grusen synker ned i isen, og får et usynlig isdekke over seg. Det er lurt å tenke på før snøhaugen blir for stor.
  4. Ledes smeltevannet til kummer eller grøfter? -er det hindringer i veien, opphopninger av is eller annet som blokkerer vannet? Hakk bort issvuller og lag renner i is og snø så du leder vannet dit det skal.
  5. I snøen der det ofte steiner, grus, salt eller annen forurensning. Snøen bør ligge et sted hvor dette ikke gjør noe, eller du kan fjerne restene enkelt når våren endelig kommer.
Led smeltevann bort

Kontakt din nærmeste DIGIT aktør for befaring

Få tilbud på brøyting, strøing og veivedlikehold

01.02.2024
DIGIT