Vedlikehold og brøyting av vei

Hos DIGIT finner du fagfolk som kan hjelpe deg med drift og vedlikehold av vei – som asfaltering, brøyting om vinteren og feiing/spyling om våren. Vi tar veivedlikeholds-oppdrag for enkeltpersoner, offentlige virksomheter og for veier hvor flere er sammen om oppgaven, som for eksempel hyttefelt. 

Veier krever stort og smått av vedlikehold. Finn din nærmeste DIGIT-entreprenør som kan hjelpe deg med:

Veivedlikehold etter behov eller på faste avtaler

Hos DIGIT finner du fagfolk som kan gjøre veivedlikehold når behovene oppstår. Det kan for eksempel være asfaltering, lapping av hull i veibanen, grusing og drenering. Sommer som vinter kan man lage avtaler ved behov eller ha fast avtale for å sikre fremkommelighet med for ekspempel snøbrøyting.

Medlemmene våre har også et omfattende tilbud innenfor graving og tilknyttede tjenester. Graving er ofte aktuelt tilknyttet løpende vedlikehold av veier og ved akutte behov som for eksempel etter flom og snø- eller steinras.
Ta oss gjerne med på befaring og råd. Hvis det er etterslep på vedlikeholdsfronten kan vi sammen finne en løsning for å heve standarden over flere år, hvor det er naturlig å ta det mest akutte første. 
kalender.png
broyting.png

Brøyting, strøing og salting av veier og parkering

DIGIT dekker behovet for brøyting, strøing, salting og annet vintervedlikehold etter behov eller på faste avtaler. Trenger du for eksempel hjelp til bortkjøring av snø? eller hjelp til å holde fortau, gater, oppkjørsler, garasjer, parkeringsanlegg og parkeringsplasser åpne og trygge? Ta kontakt med din nærmeste fagperson som kan hjelpe deg.

Hvor mye koster snøbrøyting, asfaltering og vedlikehold?

Prisen avhenger av det relle behovet inkludert bruk av stort og smått av arbeidsredskap og maskiner. En nøyakitg pris får du etter de de lokale forholdene er tatt i betraktning, der det kanskje også må en befaring til for å kartlegge behovet. 

Søk etter DIGIT-medlemmer her for å finne noen som kan hjelpe deg. 
kalkulator.png
huskeliste_orange.png

Tjenester fra DIGIT innen veivedlikehold

Medlemmene våre tar oppdrag fra alle typer kunder inkludert privatpersoner, sameier, borettslag, bedrifter og offentlige virksomheter. Her er tjenester vi tilbyr – spør oss dersom du har behov som du ikke finner på listen:

  • Feiing og spyling av veier, parkeringsområder og uteplasser
  • Graving, grusing, komprimering og asfaltering
  • Snømåking, brøyting, strøing og bortkjøring av snø og is
  • Etablering av vei og innkjørsler for eksempel etter byggeprosjekter
  • Drenering og håndtering av overvann

Hos DIGIT finner du også anleggsgartnere som kan bidra til beplanting m.m. tilknyttet veianlegg.