Anleggsgartner for utemiljø og hage

Er du privatperson, en organisasjon eller en bedrift som trenger hjelp til utemiljøet? Med gode utemiljø og uterom kan du utvide bolig, arbeidsplass og kanskje forretning på en måte som skaper trivsel og økte verdier. I DIGIT finner du anleggsgartnere som kan hjelpe med designe, bygge, stelle og vedlikeholde uterom inkludert park og lekeplasser. 

Ingen prosjekter er for store eller små. Finn en anleggsgartner i nærhetene av deg, enten du skal skape et uterom fra bunnen av eller trenger noen som kan beskjære hekken, stelle blomsterbed, plante frukttrær, bygge trapp, sette opp støttemurer og etablere en sti over gressplenen med skiferheller. 

Anleggsgartner

Planlegging og prosjektering av utemiljø og hage

Arbeid med et godt utemiljø eller hage starter ut med en god plan. Det kan være fint å ha en plan enten du starter helt fra bunnen av eller ønsker en gradvis videreutvikling av uterommet ditt. 

Hos DIGIT finner du fagpersoner som kan kan lage planer for deg, sammen eller ut fra dine egne skisser. Det finner vi ut av sammen.
kalender.png
hus.png

Etablere gode uterom og hage

Hos DIGIT finner du fagfolk som hjelper deg med å etablere og utforme funkjsonelle og uterom og hager. Vi tilrettelegger med ulike former for graving og grunnarbeid inkludert planering, støper, gjør steinarbeid, flytter på vekster og planter nye. 

Spør oss om forslag til beplanting. Vi kan gi råd på hva som kan spire og trives i de klimatiske forholdene der du bor.

Hvem kan stelle hagen din?

La fagfolk stelle hagen din slik at den ser fin ut gjennom sesongen og alle vekster er godt ivaretatt. Søk frem et DIGIT-medlem for å høre nærmere om hva du kan få hjelp til.

Vi kan gjøre hagen klar for sesongen, stelle den gjennom sommeren inkludert gressklipping og stelling av hekk, og beskjære frukttrær og gjøre annen trepleie. 

Spør oss også om trefelling og vinterforberedelser. 
spørsmål.png
kalkulator.png

Pris anleggsgartner – hva koster anleggsgartnertjenester?

Prisen på anleggsgartnertjenester avhenger av mange forskjellige elementer. Gjennom en samtale og kanskje en befaring, kan vi sammen komme frem til hva som skal gjøres. Dette gir et godt grunnlag for et tilbud ut i fra behov og de faktiske forholdene hos deg. Søk her etter en anleggsgartner i nærheten av deg! 

Noen ganger er det også behov for å trekke inn fagfolk innenfor for eksempel VVS og el-installasjon. Undersøk hva du trenger og få et samlet tilbud på hele oppgaven. 
huskeliste_orange.png

Kort huskeliste for utemiljø og hage

1. Trekk inn eksperter for å få ideer.
Gode idéer kan gi deg akkurat det som setter en ekstra spiss på utemiljøet eller hagen. Dette gjelder både for nye anlegg og videreutvikling av eksisterende!

2. Gjennomføring og planlegging
Gjennomfør prosjektering av nye anlegg, enten det er mer omfattende prosjekter eller holder med en fin hageskisse som du lager sammen med DIGIT-medlemmet

3. Vurder andre detaljer
Vurdér om det er andre arbeider som kan gjøres parallelt når anleggsgartneren er der med graveutstyr, som for eksempel drenering, legge ned rør til vanningsanlegg, belysning o.a. Ha dialog underveis med anleggsgartneren om stort og smått av detaljer

4. Vedlikehold og fremdriftsplan
Snakk med anleggsgartneren om stell og vedlikehold av hage og uterom. Utemiljøet kan utvikles litt etter litt gjennom flere år. Alt behøver ikke å gjøres på en gang!