Brønnboring – energibrønn og grunnvannsbrønn

Hos DIGIT finner du fagfolk som utfører brønnboring av energibrønner og grunnvannsbrønner for hus/bolig, hytte, borettslag, bolig- og hyttesameier, bedrifter og offentlige virksomheter inkludert vannverk. 

Medlemmene våre har forskjellige maskinpark, kompetanse og tjenestespekter. Søk derfor frem og kontakt et DIGIT-medlem i nærheten av deg og få nærmere oversikt over hva du kan få utført av.

water drilling

Boring av energibrønner er bærekraft i praksis

Høye energipriser har gjort det enda mer lønnsomt med geoenergi og geoenergibrønner. DIGIT hjelper med boring av energibrønner som utnytter varme dypt i grunnen til oppvarming, varmtvann og stadig oftere også kjøling i varme perioder. 

I Norge er vi godt vant med rimelig, vannkraftsbasert energi. Rimelige strømpriser er ikke lenger en selvfølge. Desto større muligheter for å utnytte bærekraftig berg- og jordvarme.
tips.png
kalkulator.png

Hvor mye koster brønnboring? Pris og prosjektering

Fra DIGITs medlemmer får du en pris basert på forholdene hos deg lokalt. Invitér oss på befaring for å få et tilbud tilpasset dine behov og lokale forhold.

For større anlegg kan det være behov for forstudier og prosjektering. Her kan det lønne seg å se nærmere på geologi og grunnforhold for å anslå behov for dybde på borehull og antall borehull i større prosjekter - enten det handler om energibrønner eller grunnvannsbrønner. 

I DIGIT utfører vi også grunnarbeid og graving. I en del tilfeller er det behov også for dette i tillegg til brønnboringen. 
Brønnboringstjenester fra DIGIT-medlemmer.
huskeliste_orange.png

Her er eksempler på vanlige tjenester:

  • Prosjektering, graving, VVS og el i egen regi eller med samarbeidspartnere. 
  • Energibrønner for varme og kjøling. Komplette anlegg fra oss og eventuelle samarbeidspartnere
  • Grunnvannsbrønner/drikkevannsbrønner komplett med foringsrør, pumpe, ledningsnett, filter m.v.
  • Horisontalboring/retningsstyrt ved for eksempel fremføring av elektriske kabler, avløpsrør og annet
  • Pumpe og brønnservice med ettersyn/vedlikehold og reparasjon av brønner, anlegg og utstyr
  • Bygging/leveranse av pumpehus, varmepumper, kjøleanlegg m.v. 
  • Noen medlemmer kan også bidra med borearbeid tilknyttet vei, veisikring og konstruksjon