Tilgang på slokkevann kan være avgjørende

Brannvannstank kan være en svært nyttig installasjon i en rekke områder som boligfelt, hyttefelt, bensinstasjoner, industriområder, tunneler og andre steder hvor tilgang til vann for slokking er begrenset.

Tilgang på slokkevann kan være avgjørende

Etter langvarig tørke kan vi i nyhetene om dagene ofte lese om nye tragiske branner som rammer tett bebyggelse, verneverdige bygninger, eller gårdsbruk.

Høye krav på tilgang til slokkevann

Det er i dag høye krav til slokkevann, noe som kan innebære at byggeprosjekter for borettslag og i hyttefelt ikke blir realisert fordi kostnadene ved å legge forholdene til rette for å oppfylle kravene til slokkevann blir for høye. Eller at det brukes unødvendig store ressurser på å bygge basseng som egentlig ikke er nødvendig. Det kan også være tilfeller der det kan være et problem at store mengder slokkevann forurenser grunnen, og kan utgjøre en fare for drikkevannet enkelte steder.  

En utfordring med tilgjengelig slokkevannsmengder utenfor tettbygde strøk

«Undersøkelser av innsatser har også vist at i halvparten av brannene brukes det kun vann fra brannbilens tank for å slokke brannen. Godt over halvparten i brannvesenet selv sier at dagens krav er tilstrekkelige til å få slokket branner. Et mindretall (rundt 20 %) sier at det er for lite vann tilgjengelig. Der hvor det har vært problemer med tilgjengelig slokkevannmengde er i forbindelse med branner utenfor tettbygde strøk, og hvor innsatstiden har vært lang.» (brennaktuelt.no, 30 oktober, 2019)

Brannvannstank kan være løsningen

Selv om Norge er et land som kan oppleve store nedbørsmengder i perioder og har god tilgang til ferskvann, finnes det deler av landet hvor det grunnet geografi, årstid, dårlig trykk på vannledningsnettet eller andre årsaker ikke har god nok tilgang på vann for slokking av brann.
Tilgang på slokkevann kan være helt avgjørende for effektiv brannslokking
Dette kan løses med en brannvannstank, som kan være en svært nyttig installasjon i en rekke områder som boligfelt, hyttefelt, bensinstasjoner, industriområder, tunneler og andre steder hvor tilgang til vann for slokking er begrenset.
Render Branvannstank 70m3 with section view.JPG
Illustrasjon av brannvannstanker fra Kingspan. Større vanntankanlegg leveres i volumstørrelser fra 15-100m3. Tankene leveres i standard GRP med tilpassede rørkoblinger. Bilde til venstre viser brannvannstank 70m3. Bilde til høyre viser 3x100m3.

Kontakt din nærmeste DIGIT aktør for befaring

Få tilbud på legging av brannvannstank hos din nærmeste graveentreprenør

Siste fra Inspirasjon og tips

Tips til å få snøen unna
Tips til å få snøen unna
Snø skaper hvert år utfordringer med framkommelighet. Blir den ikke ryddet vekk godt nok, pakker den seg, og blir til glatt is -og når den smelter, blir det lett oversvømmelser. Her er noen gode tips for å få deg gjennom vinteren!
Les mer
Vann på hytta og hyttefeltet
Vann på hytta og hyttefeltet
Vann på hytta er praktisk og gir komfort. Les mer om hyttevann-mulighetene – fra omfattende fellesløsninger til enkle opplegg for enkelthytter.
Les mer
Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?
Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?
Alle støttemurer skal i utgangspunktet byggemeldes, her varierer reglene fra kommune til kommune. Les om de viktigste punktene man bør tenke på.
Les mer
Tilgang på slokkevann kan være avgjørende
Tilgang på slokkevann kan være avgjørende
Brannvannstank kan være en svært nyttig installasjon i en rekke områder som boligfelt, hyttefelt, bensinstasjoner, industriområder, tunneler og andre steder hvor tilgang til vann for slokking er begrenset.
Les mer
31.03.2022
Hilde S. Fossing