Vann og avløp – private stikkledninger

Private vann- og avløpsledninger kalles også stikkledninger. Dette er en felles betegnelse på vann- og avløpsrørene mellom hovedledningen og bygningen. Du har ansvar for de private stikkledningene som går fra din bolig og til de kommunale ledningene, også den delen som ligger under for eksempel en nabotomt.

Fagfolkene i DIGIT hjelper deg både med graving og legging av private vann- og avløpsledninger (VA-anlegg) og eventuelt etterabeid for eksempel i form av asfaltering. Spør oss også om spyling av avløpsrør, utbedring og rensing av avløpsvann. 
 
Her kan du søke deg frem til medlemmer av DIGIT som kan hjelpe med vann og avløp. Merk at det for mange oppgaver er det avgjørende med ADK1-sertifikat.

Pris for privat vann og avløp

For å få den riktige og beste prisen løsnner det seg å ta en prat og kanskje invitere et DIGIT-medlem på befaring. Da kan du få en pris ut i fra de faktiske forholdene hos deg.

I noen tilfeller kan det lønne seg å be inn tverrfaglig fagkompentanse som for eksempel innen VVS om å delta på befaring og gi pris. Spør oss om anbefalinger eller se etter et DIGIT-medlem som kan være totalentreprenør.

kalkulator.png
tips.png

Tips ved vann- og avløpsarbeid

Et smart tips! Når du først skal grave grøft for vann- og avløp bør du vurdere å legge ned 2-3 par ekstra trekkerør for elektriske ledninger eller bredbånd/fiberkabel. Kanskje ønsker du også å benytte anledningen til andre småprosjekter som å legge ned rør for sommervann/vanningsanlegg eller frem til garasje for bilvask? Kanskje er anledningen også god for å se på hvor avløpsvann fra tak tar veien og lede dette bort fra grunnmur eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

Merkostnaden er liten når vann- og avløpsarbeidet først er satt i gang! 

Tilkobling til vanninntak og avløp


Hos DIGIT finne du fagfolk som graver, drenerer og tilrettelegger alt frem til kommunens hovedledning, privat kilde eller eventuelt hytteanlegg.  Vi sørger også for tilkobling til offentlig avløp. 

Godkjenninger / sertifikater

Medlemmer av DIGIT har nødvendig godkjenning for tiltaksklassene vi operer innen. Vi sørger for at arbeidet blir utført på en betryggende måte og slik som kommunen ønsker det. 
dokumentasjon.png
spørsmål.png

Hvor er de gamle vann- og avløpsledningene?

Hvor ligger de gamle vannrørene og avløpsrørene? Det er ikke alltid like lett å finne. Kanskje er vannverket en god kilde eller byggearkivet til kommunen. Du kan også søke opp eiendommmen din hos Kartverket

Tinglyste dokumenter på din egen eiendom og naboenes kan også være et sted å lete. Ofte har flere eiendommer gått sammen om private vann- og avløpsledninger. Dersom du er ny i området kan det kanskje være en god idé å spørre naboen! Avtaler om felles vann og avløp er lurt å gjennomgå før arbeidet starter. Det kan være avtalt betingelser for tilkobling, vedlikehold og felles kostnader. 

Vann og avløp for hytte og hyttefelt

På DIGIT finner du fagfolk som påtar seg også oppdrag med å tilrettelegge for vann og avløp til hytter og hyttefelt

Har du ikke tilgang til vann og koble deg på komunalt vann og avløpssystem? Da kan det å hente grunnvann fra brønn være løsningen.

huskeliste_orange.png

Huskeliste tilkobling offentlig vann og avløp

1. Befaring

Invitér en DIGIT-fagmann på befaring. Det kan hjelpe deg raskt i gang dersom private vann- og avløpsrør er et ukjent område for deg

2. Gjør research

Finn ut hvor eventuelle gamle traséer går, hvor tilkoblingspunktene til offentlig VA er og eventuelle private avtaler med naboer

3. Planlegg for fremtiden

Er det noen andre, smarte ting du kan få gjort rimelig når du først er i gang, som for eksempel å legge rør for vanningsanlegg eller trekkerør for el og fibernett