Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?
Hvilke søknadsplikt er det for bygging av støttemur?
Alle støttemurer skal i utgangspunktet byggemeldes, her varierer reglene fra kommune til kommune. Les om de viktigste punktene man bør tenke på.
Les mer